Czy częstochowski poseł Artur Bramora będzie musiał podjąć głodówkę?

W dniu 9.10.2012 Poseł na Sejm RP Artur Bramora w liście otwartym wystosowanym do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza, zapowiedział podjęcie protestu głodowego jeśli nie zostanie wydane przez niego stosowne rozporządzenie w sprawie finansowania ośrodków opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych dla porzuconych przez rodziców dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi w wieku 0-4 lat.

Problem dotyczy 11 ośrodków, w których przebywa ok. 80 porzuconych przez rodziców dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi w wieku 0-4 lat, głównie wymagających specjalistycznego podawania pożywienia (odżywianie pozajelitowe) i specjalistycznej opieki. Przez niedopracowane przepisy wykonawcze ośrodki te otrzymują fundusze z budżetu państwa w niewystarczającej wysokości. Na wszystko brak tym ośrodkom pieniędzy. Gdyby nie pomoc charytatywna wielu osób prywatnych i firm, ośrodki te dawno musiałyby zamknąć swoje podwoje. Dokładnie z problemem ośrodków preadopcyjnych można zapoznać się w audycji z cyklu "Wszystko na temat" Radia Katowice z dnia 8.10.2012. Właśnie w trakcie audycji, która była transmitowana na żywo poseł Artur Bramora po raz pierwszy wezwał ministra zdrowia do podjęcia działania w trybie pilnym.

W dniu 9.10.2012 Poseł na Sejm RP Artur Bramora w liście otwartym wystosowanym do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza, powtórzył swoją determinację  podjęcia protestu głodowego jeśli nie zostanie wydane przez niego stosowne rozporządzenie w sprawie finansowania ośrodków opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych.

środa, Październik 10, 2012 - 21:45